سوبار | SOBAR
دان قهوه‌ی اسپرسو سوبار، ۱۰۰% عربیکاست و فرزند ارشد خانواده‌ی هورکا قهوه‌ی بن مانو است.
ترکیب این دان‌های مرغوب عربیکا از مناطق آمریکای مرکزی و آسیا سبب شده تا سوبار از ویژگی‌های طعمی خاصی برخوردار باشد.
سوبار از خصوصیات طعمی شکلاتی و زست پرتغال برخوردار است، اسیدیتی بالا، شیرینی بالا از دیگر ویژگی‌های این محصول تلقی می‌شود. سوبار میان‌برشت است.